Selecteer een pagina


 

 

 

 

Tussen 22 mei t/m 22 april 2003 heeft Huub’s fibromyalgiesite een inventarisatie/onderzoek gedaan naar fibromyalgie en erfelijkheid. Vele malen komen bij mij de vraag “Is fibromyalgie erfelijk?” per brief en e-mail binnen. Aangezien ik geen passend antwoord kon geven ben ik op zoek gegaan naar antwoorden. Ik wilde weten wanneer de diagnose fibromyalgie is gesteld en door wie, leeftijd, enzovoort. Mijn vraag is of er in familie/gezin fibromyalgie voorkomt, zo ja, bij wie. Belangrijk is ook de vraag hoe artsen/specialisten tegenover fibromyalgie staan. Uit al deze vragen ontstond een vragenlijst die ingevuld werd door 269 personen.
De uitslag werd verzonden naar huisartsen, (specialisten), reumatologen, therapeuten én patiënten. Diverse ziekenhuizen hebben belangstelling getoond, vooral omdat juist ik als een niet medicus/wetenschapper zo’n inventarisatie heeft gedaan. Ik wil vanaf deze plaats iedereen hartelijk bedanken voor zoveel positieve reactie, de vele extra belangrijke informatie.


Download

(onderzoek gesloten)

Share This