Selecteer een pagina

Wijntje? Of beter van niet?
Agnes Boelhouwer zocht uit of hier al wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Bij fibromyalgie is sprake van een verstoord zenuwstelsel. Terwijl alcohol een zenuwgif is. Het effect van alcohol op het zenuwstelsel is dat het zenuwtransport (het vervoeren van zuren en vitamines) verstoord wordt. Daardoor kan van tekort aan B-vitamines en anti-oxidanten ontstaan. Anti-oxidanten zijn nodig voor het neutraliseren van de vrije radicalen die vrijkomen bij het ontgiftingsproces van de lever. Vrije radicalen zijn de oorzaak van bijvoorbeeld huidveroudering. Is alcohol dan direct uit den boze? Nee. Af en toe een glaasje alcohol hoeft echter geen probleem te zijn. Rode wijn bevat bijvoorbeeld anti-oxidanten. Anti-oxidanten beschermen gezonde weefsels tegen een teveel aan vrije radicalen.

Er zijn veel deskundigen die menen dat fibromyalgie ontstaat door verzuring. Dat gebeurt wanneer het lichaam onvoldoende zuren via de lever, nieren, longen en huid kan afvoeren. Dan wordt het overschot aan zuren door het bloed afgegeven aan de omliggende weefsels zoals spieren, pezen, onderhoudsbindweefsel en gewrichten.

Amerikaans onderzoek

Hoewel alcoholgebruik algemeen geaccepteerd is en tot een ‘way of life’ behoort, is er studie gedaan naar de effecten van alcohol op chronische pijn en reumatoïde artritis. Deze resultaten toonden aan dat een gematigd alcohol gebruik een positief effect op fibromyalgie kan hebben. Dergelijk onderzoek is vervolgens gedaan bij mensen met fibromyalgie. Onderzocht werd het verband tussen alcoholgebruik en de ernst van de symptomen en kwaliteit van leven (KvL) bij patiënten met fibromyalgie.

Onderzoeksmethode
Aan alle 946 deelnemers werd gevraagd hoeveel alcohol zij gebruiken. De uitkomsten werden vervolgens geanalyseerd. De deelnemers werden categorieën ingedeeld naar hun niveau van alcoholconsumptie (aantal drankjes per week). Zo waren er mensen die geen alcohol gebruiken, een laag verbruik hebben (minder dan 3 drankjes per week), matig alcoholgebruik (3 tot 7 drankjes per week), en zware gebruikers (meer dan 7 drankjes per week). Vervolgens werden deze gegevens vergeleken om de verschillen tussen de hoeveelheid alcoholgebruik te bepalen.

Resultaten
Vijfhonderd en zesenveertig deelnemers (58%) gebruikten geen alcohol. 338 deelnemers deelden zichzelf in de categorie laag alcoholverbruik (36%). Matig en zwaar alcoholgebruik werd in beide gevallen door 31 personen aangegeven (3%). Deze gegevens zijn vervolgens vergeleken met persoonlijke gegevens als het lichaamsgewicht (BMI), het opleidingsniveau en het gebruik van opium. Die verschillen tussen de groepen drinkers waren groot. Zo hebben hoogopgeleiden bijvoorbeeld een lagere BMI dan lager opgeleiden. Maar het opvallendste resultaat – en bovendien waarvoor het onderzoek gedaan was – was de volgende mensen die weinig tot matig alcohol gebruiken ( 1 tot 3 glazen per week) hebben minder last van fibromyalgie dan geheelonthouders en zware drinkers. Tevens ervaren zij een betere kwaliteit van leven.

Conclusies
Deze studie beweert daarmee dat laag en matig alcoholgebruik zorgt voor een geringer aantal symptomen van fibromyalgie. Daarnaast zou matig alcoholgebruik een betere kwaliteit van leven in vergelijking met geen alcoholgebruik tot gevolg hebben. Deze resultaten zijn echter gebaseerd op persoonlijke ervaringen. De studie biedt daarmee nog niet voldoende zekerheid om harde conclusies te trekken. Recente studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat het y-aminoboterzuur laag is bij fibromyalgie. En alcohol werkt dat y-aminoboterzuur juist tegen. Daarom moeten toekomstige studies nog uitwijzen of alcohol echt een heilzaam effect op pijn en andere symptomen van fibromyalgie kan hebben. Er zijn namelijk nog geen heronderzoeken gedaan waarbij dezelfde resultaten werden geboekt. Daarom kan nog niet met zekerheid worden gezegd dat 1 tot 3 glazen alcohol per week dé oplossing is tot een leefbaarder leven met fibromyalgie. Daarnaast zal dat mede afhangen van de patiënt zelf. Ieder lichaam is tenslotte anders. Sommige fibromyalgiepatiënten kunnen geen enkel glas verdragen, terwijl een ander meer kan ‘hebben’. Belangrijk is wel dat men moet bedenken dat alcohol in een bepaalde mate een verdoven de werking heeft en daardoor pijnklachten (tijdelijk) doet verminderen.

Share This