Selecteer een pagina

Er is mogelijk een doorbraak op komst in de behandeling van fibromyalgie. Mogelijk. Voor een behandeling is het wellicht nog lang wachten. Het is zelfs afwachten of het nieuwe inzicht echt ook perspectief biedt. Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat fibromyalgiepatiënten veel meer  zenuwuiteinden hebben in de haarvaten in de handpalmen en onder de voetzolen. Die afwijking doet zich voor in de verbindingen onder de huid tussen arteriole en venule haarvaten.

Kapotte radiator
Die verbindingen werken als een soort kleppen die zich openzetten bij koude (binnenwegen of kortsluitingen in de bloedcirculatie, warm bloed blijft ter plaatse circuleren) en sluiten (warm bloed wordt door de normale circuits afgevoerd) bij warmte. Handen zijn bij f-patiënten vaak een gevoelige plek. Fibromyalgiepatiënten, zo blijkt, hebben in dat gebied heel wat meer zenuwuiteinden dan een normaal persoon. Dat zou de oorzaak zijn van hun pijn. Maar hoe kunnen zenuwen in de haarvaten van handpalmen en voetzolen de vaak intense spierpijn verklaren die fibromyalgiepatiënten ervaren diep in de spieren, in de rug, in de hals?

Straffe titels, vraagtekens
De verklaring, aldus wetenschappers, is wellicht dat fibromyalgiepatiënten op die manier – door de zenuwafwijking – een verstoorde bloedcirculatie hebben in de handpalmen en voetzolen (die in verhouding meer bloedcirculatie hebben dan de rest van het lichaam). Die afwijking zorgt voor een verstoring van de bloedcirculatie elders in het lichaam. En dus voor diepe spierpijn. Wie het echt van naaldje tot draadje wil weten (en wie het Engels machtig is) gaat best eens kijken op Science20.com, je vindt er een schematische tekening van de bloedcircuits en commentaren van betrokken wetenschappers. In de media zijn al enkele straffe titels verschenen en wordt ook zeer beknopt het verband tussen de zenuwafwijking en pijn beschreven, maar het loont te moeite er dieper op in te gaan. Je zal met meer vraagtekens zitten dan antwoorden.

Sponsoring
De wetenschappers van het Integrated Tissue Dynamics (Intidyn, een privaat New Yorks instituut dat focust op weefselonderzoek en microbiologie) werden voor dit onderzoek gesponsord door twee farmaceutische firma’s (Forest Laboratories en Eli Lilly) die goedgekeurde medicatie hebben ontwikkeld voor fibromyalgie (inhibitoren, zogenaamde SNRI). Die medicatie biedt patiënten enige vorm van pijnverzachting.

“We kenden de werking van deze medicatie op moleculen in de hersenen. We hadden door eerder onderzoek aanwijzingen dat gelijkaardige moleculen betrokken waren in het functioneren van de zenuwen in bloedvaten. We veronderstelden dus dat fibromyalgie verband zou kunnen houden met een pathologie (afwijking, ziekte) van de zenuweinden in bloedvaten. Ons onderzoek toont dat deze hypothese correct is”, aldus Philipp Albrecht, vice-voorzitter van Intidyn. Concreet werd aangetoond dat die zenuwuiteinden in de handpalmen meer doen dan alleen bloedcirculatie regelen, dat ze ook pijn en gevoel communiceren. En dat fibromyalgiepatiënten dus veel meer van die zenuweinden hebben.

Als, als…
“Er gaat een enorme hoeveelheid bloed naar de handen en voeten. Veel meer dan nodig is voor hun energiehuishouding. Handen en voeten functioneren als een soort reservoir waar bloed kan gehaald worden voor andere spieren in het lichaam. Een afwijking in de werking van de bloedcircuits in de handen kan de bloedtoevoer naar andere spieren dus verstoren. Dat kan de bron de bron zijn van spierpijn en vermoeidheid. Dit door de opbouw van melkzuur en van lichte ontstekingen bij fibromyalgiepatiënten. Deze verschijnselen op hun beurt kunnen bijdragen tot hyperactiviteit in het brein”.

Het zit niet (alleen) tussen de oren


Vraagtekens genoeg dus en veel “kan” en “zou”.  Je kunt ook vraagtekens plaatsen bij de financiering van het onderzoek en een motief bij de farmabedrijven vermoeden die het nut van hun medicatie willen bewijzen. Wat dit onderzoek wel aantoont is dat fibromyalgie geen louter psychosomatische aandoening is waar ze door onze (op dit punt krenterige) gezondheidszorg nog altijd voor gehouden wordt. Deze resultaten zijn volgens de Amerikanen in overeenstemming zijn met ander onderzoeksmateriaal dat bij fibromyalgiepatiënten verstoringen in de normale bloedcirculatie in bepaalde gebieden van de hersenen aantoont.

“Het moet voor de patiënten een enorme opluchting zijn. Door een gewijzigd beeld van de ziekte kunnen nieuwe wegen in de ontwikkeling van effectieve medicatie bewandeld worden”, aldus Science20.com.

Share This