Selecteer een pagina

Dr. Kroneman, medisch adviseur – Belicht de medische kant
Dhr. Van Delft is directieadviseur – Belicht de juridische kant

Wij willen graag de ervaringen van de fibromyalgie patiënten met de UWV-artsen horen.
Het UWV wil kwaliteit leveren en kijken waar verbeteringen nodig zijn.

Dr. Kroneman vertelt, dat het UWV een kenniscentrum heeft waar wordt samengewerkt met UVA, VU, UMCG en AMC-ziekenhuis
*Om de kennis van de UWV-artsen op de hoogte te houden van de ziekten en de *(lichamelijke) beperkingen daar omtrent.

Hoe het UWV exact werkt volgens de huidige wet.
Allereerst wil Dr. Kroneman een toelichting geven en duidelijk maken over de hoe het

UWV exact werkt volgens de huidige wet.
Heel veel mensen weten niet precies hoe het werkt en gaan met hoge verwachtingen naar de keuringsarts van het UWV.
(Dit hadden wij ook al op onze vragenlijst staan.)

De financiële afkeuring.
Dr. Kronenman had het ook al gesignaleerd op een bijeenkomst van mensen met Q-koorts. Hij vindt het heel belangrijk dat dit nu eens goed uitgelegd wordt.

Toelichting Wet:

  • Er is géén verband tussen de ernst van de klachten en de uitkering.
  • Het is een financiële afkeuring. Patiënten kijken naar de klachten en medische kant.
  • Dit heeft te maken met de verdiencapaciteit. Het verschil met wat je verdiende en wat je als uitkering krijgt.
  • Het is het verschil van meer dan 35% minder tussen vroeger en nu.

Voorbeeld 1:
Iemand verdient € 1200 en kan na afkeuring € 1000 verdienen. Het verschil is minder dan 35%. Hij/zij wordt niet afgekeurd ondanks de ernst van de klachten.

Voorbeeld 2:
Iemand verdient € 10.000. Door de verdiencapaciteit 35% minder wordt hij/zij met dezelfde klachten volledig arbeidsongeschikt verklaard.

  • UWV-ARTSEN/VERZEKERINGSARTSEN

De heren van Delft en Kroneman, Henny Sengers en Huub Fest vinden dit eigenlijk niet eerlijk, omdat iemand met dezelfde klachten wel een uitkering ontvangt en de ander niet. Puur om financiële redenen.

Dr. Kroneman zegt: “Zo is nu eenmaal de Wet. Voor verandering hiervan moet je bij het kabinet zijn.

Uit de e-mails, die Huub heeft ontvangen, hebben wij vragen gemaakt voor de UWV vertegenwoordigers.

Onze vraag:
Waarom is dit bij de meeste mensen, die naar een verzekeringsarts gaan, daar niets over bekend?
Mensen gaan met hoge verwachtingen en veel
beperkingen naar de UWV-verzekeringsarts. Wij vinden dat dit veranderd moet worden.
De patiënt moet hierover duidelijk geïnformeerd worden vóórdat hij/zij naar een afspraak voor onderzoek van de UWV-arts gaat.

Dr. Kroneman en Dhr. Van Delft willen graag kijken hoe zij de patiënten hierover beter kunnen voorlichten. Wellicht een beter toelichting in de folder.

Als eerste kwam uit de mails naar voren dat de UWV-arts het bestaan van de fibromyalgie ontkende. Vaak lezen we dat de arts zei; “Fibromyalgie is géén reuma.”
“Fibromyalgie bestaat niet”
“Er zijn moeilijk objectieve bewijsbare lichamelijke afwijkingen en geen lichamelijke schade is de conclusie.”
De patiënt wordt daardoor meteen negatief benaderd.

Dr. Kroneman stelt:  “Dat fibromyalgie bestaat is een gegeven.”
Dat moet iedere UWV-arts uitdragen.

De arts mag onder geen beding verklaren dat fibromyalgie niet bestaat.

Vraag:
Fibromyalgie patiënten worden niet afgekeurd
:

Dr. Kroneman zegt dat ook een fibromyalgie patiënt voor 100% afgekeurd kan worden. Afkeuring voor fibromyalgieklachten valt onder alle classificaties van de afkeuringsnormen van het UWV. 35-50%, 50-80%, 80-100%. Zie ook: Verdiencapaciteit

Een ander onderwerp wat veel in de e-mails staat.

Vraag:
De patiënt voelt zich niet serieus genomen. In veel e-mails komt naar voren dat er heel summier of geen lichamelijk onderzoek plaats vindt.
Dat de dossiers slecht zijn en dat er zelfs onwaarheden in staan.

Dhr. Van Delft vertelt dat er steekproefsgewijs wordt onderzocht door controle van kwaliteit van de artsen en dossiers.
Bandbreedte houd je altijd, maar mag niet gebaseerd zijn op willekeur! De UWV houdt dat goed in de gaten.

De arts moet goed doorvragen. Wat kan de patiënt niet meer t.o.v. van eerder?
Welke gevolgen heeft dit voor de patiënt?
Vaak hoeft de arts niet veel te onderzoeken, omdat hij de gegevens heeft uit het dossier van de artsen/specialisten.
Hr. Van Delft zegt: “De arts moet uitleggen waarom géén onderzoek plaats vindt. Het verhaal staat in de beoordeling.

De patiënt krijgt het beslissingsrapport van het UWV toegezonden. Dit is een proportioneel rapport. Daar staat niet meer in als nodig is.

Het medisch rapport valt onder het beroepsgeheim van de artsen.

Alleen de patiënt kan wel altijd zijn medisch rapport opvragen.

Vraag:
In de e-mails lees je dat er veel verschil is tussen de artsen onderling.

Antwoord:
“ Alle artsen door heel Nederland hebben dezelfde instructies. Het verschil van artsen houdt het UWV goed in de gaten.”

Vraag:
In de e-mails lees je dat de arbeidsdeskundige allerlei beroepen, waar de patiënt mogelijk voor in aanmerking komt, aan geeft zonder dat daar echt werk in te vinden is.

Dhr. Van Delft legt uit dat de arbeidsdeskundige uit de zeer vele beroepen, die bestaan, (via een speciaal programma) worden geselecteerd, welke geschikt zijn. Hier geldt voornamelijk de financiële afkeuring en verdiencapaciteit. De wet stelt, dat een geschikte functie, theoretische functies zijn. De functie bestaat maar of er werk in is, is niet wettelijk van belang.

Vraag: Hoe te handelen als je niet eens bent met de beslissing van het UWV.

Dhr. Van Delft (Jurist)

Wettelijke mogelijkheden

Correctie recht.

Als een dossier niet correct is, en als je inhoudelijk er niet mee eens bent of er staan feitelijke onjuistheden in dan heb je het correctierecht om verduidelijking te vragen.

* Alléén de patiënt heeft recht op het medisch dossier.

Bezwaar indienen.

Als de patiënt niet eens is met de beslissing dan kan deze een bezwaar indienen.

Het is van cruciaal belang dat de patiënt dat binnen 6 weken doet.
Daarna wordt het niet meer in behandeling genomen.

Vraag:
Het UWV kampt met een enorme achterstand. De artsen staan onder druk en er blijven werkzaamheden liggen.

Dr. Kroneman en dhr. Van Delft ontkennen dat de UWV-artsen niet onder druk staan. Er moet secuur gewerkt en kwaliteit geleverd worden.

*Herbeoordelingen hebben voorrang.

*Als je een uitkering hebt en de klachten zijn toegenomen middels verslechtering heb je voorrang.

*In de herkeuringen zijn de meeste achterstanden.

In feite gaat dit mogelijk ten gunste van de mensen met een uitkering, die mogen de uitkering behouden zolang er geen herkeuring plaats heeft gevonden.

*Ook het feit dat artsen zo min mogelijk mensen afkeuren is een fabel.

Er wordt gestuurd op “out com” (wat eruit komt). De beoordeling:

Zorgvuldig en netjes. Wat eruit komt daar heeft de patiënt récht op.

Over klachtenprocedures
Dhr. Van Delft zegt:

*” Als we fouten gemaakt hebben, geven we dat toe.”

*” Er zijn mensen die teleurgesteld zijn in het systeem.”

*”Of de beperkingen zijn onvoldoende.”

Wij pleiten voor:

*Een gedegen onderzoek en patiëntvriendelijke benadering.

*Een patiëntvriendelijke uitleg en onderbouwing van de afkeuring. Zodat deze begrijpt wat de motivatie is.

*Brief met uitleg over de verdiencapaciteit voordat de patiënt naar de UWV-arts gaat.

*Arts moet beter uitleggen waarom er géén onderzoek plaats vindt.

Dr. Kroneman: Klachten kunt u mailen naar Dr. Kroneman.
Zijn mailadres is: herman.kroneman@uwv.nl

* Schrijf in het kort wat de UWV arts u heeft verteld. Ook dat hij/zij fibromyalgie niet erkend.
* Uiteraard moet u de naam van de desbetreffende arts vermelden en de plaats waar u bent geweest.
* Vraag aan dr. Kroneman zijn antwoord aan u terug te koppelen.

Zoals Dr. Kroneman heeft beloofd zal hij met de desbetreffende arts gaan praten.

Dr. Kroneman en de Heer Van Delft zullen met ons (Henny Sengers en Huub Fest) alles nog terugkoppelen via mail.

Bij deze willen wij opmerken dat wij een informatief en positief gesprek hebben gehad met bovengenoemde heren van het UWV.
Daarvoor dank.

Share This