Selecteer een pagina

columnsAl een poosje loop ik me ( voor zover ik kan lopen) iets af te vragen:
Indien je de wetgevende macht enigszins volgt kom je op gegeven moment tot de conclusie dat er veel wijzigt maar eigenlijk niets veranderd. Ik heb het niet over Politiek, niet over discussies, niet over Economie. Gewoon over gewone dingen waarvan iedereen weet dat het niet goed gaat en elke organisatie, elke politieke partij, elk Kabinet – van welke kleur of samenstelling ook – dit erkent en aanpassing danwel het verbeteren ervan belooft.

Zo ook – al jaren – de positie van Gehandicapten. Inmiddels heeft “men” besloten deze personen, na veel overleg met belangenorganisaties en intern, als “personen met een beperking” aan te duiden. Daarna zelfs als “personen met een uitdaging” en sinds kort “personen met mogelijkheden.” Men is nog niet zover ze “mensen”te noemen, dat gaat nog net te ver.

De vraag rijst waarom de wijziging van aanduiden zo belangrijk is, want tot op heden is er verder helemaal niets gewijzigd. Laat staan de positie van de betreffende personen, die nu soms zelfs al als “Weigeraars van beschikbaar werk” worden aangeduid. En om hen aan te sporen, onder de term participeren,  worden uitkeringen verlaagd, want dat geeft hen een impuls om aan het werk te gaan. Helaas vergeet de duurbetaalde “intelligentsia” dat er dan wel banen moeten zijn.

Terugkomend op de oorspronkelijke gedachte, het volgende.  Jaren geleden moest een ieder die (dacht dat hij/zij) wat voorstelde hockey spelen. Dat wijzigde op een gegeven moment in tennis. Dat spel werd overgenomen door de gewone “plebs” en dus week men uit naar het volgende: Golf. Kortom: Een ieder die denkt iets voor te stellen dient hedentendage golf te spelen. En om die sport te promoten, gaat er veel geld van de overheden naar nieuwe banen, golfbanen dus. En omdat niet iedereen daar even goed in is kent men de zogenaamde “Handicap”. Dat is eigenlijk een aanduiding om aan te geven hoeveel je als gezonde, welgestelde burger slechter speelt dan een topsporter. Voor de leken onder ons: Je trekt van je uitslag de waarde van je handicap af en je hebt de score op het zogenaamde gelijke speelveld.

En dat is nu net de crux. In de afgelopen jaren zijn de amateurspelers bij het Golfspel erachter gekomen dat het begrip “Handicap” hun imago schade berokkent. In plaats van dat het hun eigen kunnen in uitslagen oppoetst, werd het vergeleken met het kunnen van mensen met een echte handicap. En dat ging uiteraard niet. De oplossing bleek zeer eenvoudig: Noem de echte handicap een beperking, houdt in de regelingen de term “handicap” aan, want dan past het niet op elkaar en hoeft er voorlopig niets te worden gedaan én de enige “handicap” die overblijft is de minieme score op het golfveld. En derhalve het eigen zelfbeeld op de baan.

Jammer voor de echte gehandicapten. Het geld voor “mensen met een handicap” lijkt te worden besteed aan …………  Ach, vul dat dus zelf maar in.

© Leftfoot 2014

Share This