Selecteer een pagina

Medicijnen bij fibromyalgie

 


Mededelingen

Voordat we een reeks medicijnen gaan beschrijven eerst nog wat enkele belangrijke mededelingen.

Wat betekenen de woorden ‘retard’ of ‘mga’?
Als op de verpakking staat ‘retard’ of  ‘mga’  dan betekent dat deze middelen langer werken. Dat komt door de vertraagde afgifte.

Arts raadplegen
Voordat men aan medicijnen begint is het belangrijk eerst de arts/specialist te raadplegen.

Wat zijn NSAID’s?
NSAID’S (Non Steroidalk Anti-Inflammatory Drugs) werken niet alleen pijnstillend, maar ook koortsverlagend en ontstekingsremmend. Ze worden toegepast bij acute zowel als bij chronische pijn. Als er een medicijn NSAID is dan ziet men dit staan in het laatste vakje. NSAID’s worden op grote schaal geslikt ook al blijkt dat de resultaten van deze medicijnen vrij beperkt zijn. Er zijn wel meer dan 20 soorten NSAID’s op de markt. NSAID’s remmen de vorming van prostaglandines,
stofjes die onder meer betrokken zijn bij ontstekingen en pijnbeleving. Een aantal van deze NSAID’s staan in deze medicijnlijst vermeld. Omdat de werkzaamheid van bepaalde medicijnen per patiënt kan variëren, is het soms nodig om bij onvoldoende effect van de ene soort NSAID een ander soort uit te proberen.

Wat zijn benzodiazepines?
Benzodiazepines werken zowel kalmerend en slaapbevorderend als spierverslappend. Wanneer de angst vermindert, kan ook de gewaarwording van de pijn verminderen. Bij langdurig gebruik kunnen ze echter verslavend werken. Als er een medicijn een Benzodiazepine is dan komt dit in het laatste vakje te staan.


Medicijnen

Pijnstillend en koortsverlagend

Hedex® Panadol®
Kinderfinimal® Sinaspril Paracetamol®
Momentum® Paracetamol

Om het pijnstillend effect te vergroten, kan coffeïne of codeïne worden toegevoegd. Voor coffeïne is dit effect niet aangetoond, voor codeïne wel. Middelen met codeïne of losse codeïnetabletten zijn alleen op recept verkrijgbaar. Paracetamol werkt wel pijnstillend en koortsverlagend maar niet ontstekingsremmend.
Deze is een veilig middel en als pijnstiller daarom vaak de eerste keus. Regelmatig worden ook Paracetamol met cafeïne gegeven, maar werkt in het algemeen niet beter. Het geven van paracetamol met  codeïne heeft niet altijd zin. 
Paracetamol kan zonder gevaar naast andere medicijnen gebruikt worden en heeft over het algemeen weinig bijwerkingen, hoewel een enkele keer overgevoeligheidsreacties  kunnen voorkomen.Ook bij zwangerschap mag dit medicijn gewoon gebruikt worden.

Pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend – onder andere: NSAID’s

PAS OP!!!
Diclofenac: Kijk uit met diclofenac, want dat verdubbelt het risico op een hartinfarct. Paracetamol en ibuprofen zijn veiliger.

Diclofenac  
Diclofenac  
Cataflam®  
Voltaren®  
   
Ibuprofen  
Acifen® Femaparin®
Brufen® Relian®
Nurofen® Ibuprofen
Advil® Zafen®
Ibosure®  
   
Naproxen  
Aleve® Naprovite®
Naprosyne® Naprocoat®
Nycopren® Naproxen
Femex®  

 Gebruik NSAID’s nooit zonder advies van arts of apotheker, ze kunnen diverse andere medicijnen beïnvloeden, waaronder bloedverdunners, sommige middelen tegen hoge bloeddruk en plastabletten. NSAID’s  liever niet gebruiken bij: maagklachten en astma.

 Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD)

“Zelfzorggeneesmiddelen als pijnstillers (ibuprofen en paracetamol) zijn veilig bij het juiste gebruik volgens de bijsluiter. Maar consumenten overschatten de eigen kennis op het gebied van pijnstillers en onderschatten de risico’s. Daarom is advies bij de aankoop nodig en leveren drogisten verantwoorde zorg.

Ook heeft het CBD het initiatief genomen actief risicowaarschuwingen in de drogisterij te gaan geven. (…) Consumenten krijgen dan standaard bij de aankoop van een geneesmiddel ongevraagd (dus zonder dat de klant te kennen heeft gegeven advies te willen) een risicowaarschuwing.

Als er ontwikkelingen of nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn, dan zullen we overleggen over eventuele aanpassingen van de risicowaarschuwingen en het te geven advies in de drogisterij. Dat overleg met de experts gaan we dus ook doen met het nieuwe wetenschappelijk inzicht rondom het gebruik van ibuprofen en de gevolgen voor de vruchtbaarheid.”

 

Maagbesparend

Celecoxob Movicox®
Celebrax® Rofecoxib
Meloxicam Vioxx® (uit de handel)

Pijnstillend

Theradol® Tramadol
Tramal® Tramagetic®

Tramadol heeft een nadelig effect op het reactievermogen. Pas op met alcohol, vanwege een extra nadelig effect op het reactievermogen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor tramadol

Remming van de pijnprikkelgeleiding

Amitriptyline Sarotex®
Tryptizol®  

De pijnstillende werking is pas merkbaar na één tot twee weken. Eventueel optredende bijwerkingen kunnen echter al wel direct merkbaar zijn. Na twee à drie maanden gebruik komt het voor dat amitriptyline minder goed gaat werken. Wanneer in overleg met de behandelende arts voor een periode van twee tot vier weken wordt gestopt, zal amitriptyline weer beter werkzaam zijn. Mogelijk is amitriptyline op dit moment het meest succesvolle  geneesmiddel is bij fibromyalgie.
Het is van oorsprong een een antidepressivum dat in lage doseringen een positief effect kan hebben op de verschillende fibromyalgieklachten. Regelmatig wordt 10 tot 15 mg Amitriplyline voorgeschreven. Amitriptyline heeft een nadelig effect op het reactievermogen. Alcohol versterkt het nadelig effect. Bij hoeveelheden boven de 12,5 mg: nooit direct stoppen met gebruik, bouw in overleg met de behandelend arts langzaam af. Niet gebruiken bij: pas doorgemaakt hartinfarct, hartritmestoornissen en leverafwijkingen.

Benzodiazepines
Vermindert angst en spanningen, werkt rustgevend, ontspant de spieren en bevordert de slaap.

Diazepam  
Diazepam Stesolid®
Valium®  
   
Lorazepam  
Lorazepam Temesta®
   
Temazepam  
Temazepam Normison®
Normitab®  
   
Oxazepam  
Oxazepam Seresta®

Benzodiazepines werken in het algemeen sterker bij ouderen. Hierdoor volstaat bij ouderen de helft van de volwassenendosering. Benzodiazepines kunnen verslavend werken als ze gedurende langere tijd worden gebruikt. Gebruik een benzodiazepine daarom bij voorkeur niet langer dan twee tot vier weken achter elkaar. Bouw een benzodiazepine na langdurig gebruik langzaam af in overleg met uw arts of apotheker. Zij kunnen een afbouwschema met u opstellen. Bij snel stoppen kunnen de volgende verschijnselen optreden: angst, hoofdpijn, slapeloosheid, rusteloosheid, geïrriteerdheid, waanbeelden (hallucinaties) en verwardheid. Benzodiazepines kunnen het reactievermogen nadelig beïnvloeden. Pas daarom op met autorijden of het bedienen van machines. Na een aantal weken kan de sufheid als bijwerking overgaan, maar uw reactievermogen blijft verminderd! Pas ook op met alcohol, in combinatie met benzodiaeprines kan het effect van alcohol sterker zijn dan u gewend bent. Niet gebruiken bij overgevoeligheid van benzodiazeprines, myasthenia gravis (ernstige spierzwakte) en leverfunctiestoornissen.

terug brengen
Soms kan het gebeuren dat je overtollige medicijnen hebt die je niet meer gebruikt. Belangrijk is dat je deze medicijnen terug brengt naar de apotheek.
Deze overtollige medicijnen worden bij apotheek vernietigd.

Mocht je in deze lijst (gegevens) fouten zitten of medicijnen die uit de handel zijn genomen en hier nog in deze lijst voor komt, geef dit dan door aan huipie82@hotmail.com onder vermelding van: ‘medicijnen uit handel.’ Medicijnen bij fibromyalgie. Dan wordt dit direct hersteld.

 

Share This