Selecteer een pagina

Risico’s NSAID’s

Veel patienten niet bewust van risico’s: slik veilig en bewust uw medicijnen
Langdurig gebruik van ontstekingsremmende pijnstillers zoals diclofenac en ibuprofen is bepaald niet ongevaarlijk. Tot die conclusie komt reumatoloog Harald Vonkeman van Medisch Spectrum Twente in zijn proefschrift waarmee hij promoveerde aan de Universiteit Twente. De Reumapatiëntenbond schrikt van de uitkomsten van dit onderzoek dat er 540 mensen per jaar overlijden door het gebruik van NSAID’s. De afkorting NSAID staat voor ‘non-steroidal anti-inflammatory drug’. In het Nederlands ‘niet-hormonale ontstekingsremmende pijnstillers’. 52.000 kort e en langdurige medicijngebruikers zijn bij het Twentse onderzoek betrokken. Hoewel een klein deel van de onderzoeksgroep reuma heeft, lopen juist mensen met een reumatische aandoening extra risico.

Hoe risico’s verminderen?
De Reumapatiëntenbond verwacht dat de risico’s verkleind worden als: Artsen en apothekers hun patiënten goed informeren over het gebruik en risico’s van medicijnen en zelfzorgmiddelen; Patiënten zichzelf goed informeren over de risico’s en hun medicijngebruik hierop afstemmen; Patiënten zorgen dat hun arts(en) en apotheker weten welke medicijnen en zelfzorgmiddelen ze gebruiken.

NSAID’s op recept of als zelfzorgmiddel.
Voorbeelden van NSAID’s zijn diclofenac, naproxen  en ibuprofen. Sommige zelfzorgmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof of een sterk verwante werkzame stof als medicijnen die op recept verkrijgbaar zijn. Het gaat om lichtere varianten zoals diclofenac (Voltaren®) Ibuprofen (Advil®, Brufen®) en naproxen (Aleve® en Femex®) Door het gebruik van merknamen hebben mensen niet in de gaten dat het om een NSAID gaat.
 
Wat kunt u zelf doen?
Veel mensen met reuma gebruiken NSAID’s. er zijn 130 verschillende vormen van reuma, waaronder reumatoïde artritis, artrose en jicht. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de risico’s die zij nemen: Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosering. Zelf sleutelen aan doseringen kan leiden tot gevaarlijke situaties. Wees voorzichtig met zelfzorgmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen bij de apotheek of drogist. Sommige zelfzorgmiddelen bevatten namelijk dezelfde werkzame of een sterk verwante stof als de medicijnen die u op recept krijgt. Als u beide dan tegelijkertijd gebruikt, kan soms een gevaarlijke situatie ontstaan. De totale hoeveelheid van het medicijn dat u binnenkrijgt, kan zo hoger zijn dan uw arts bedoeld heeft. Hierdoor neemt de kans op (ernstige) bijwerkingen toe. Dit risico bestaat bij een aantal NSAID’s. Combineer geen NSAID-bevattend zelfzorgmiddel met een andere NSAID dat aan u is voorgeschreven. Ook deze middelen kunnen elkaars werking versterken en bijwerkingen veroorzaken.

Zorg dat u goed geïnformeerd bent.
Dit kunt u op verschillende manieren doen: Vertel uw arts welke middelen u zelf bij de apotheek of drogist koopt en vraag of ze samen kunnen met de medicijnen die u al gebruikt of Overleg vooraf met uw apotheker of medicijnen die u op eigen initiatief wil gaan gebruiken, samen kunnen met de medicijnen die artsen u hebben voorgeschreven. Ga niet alleen op de merknaam van een zelfzorgmiddel af, want hieraan zal u vaak niet de aanwezigheid van een NSAID herkennen. Bijvoorbeeld Aleve® bevat naproxen. En zo zijn er nog een aantal. Lees goed de bijsluiter als u een receptvrij medicijn gebruikt. Komt de werkzame stof daarin overeen met een medicijn dat uw arts heeft voorgeschreven, gebruik het zelfzorgmiddel dan niet, tenzij uw arts dit heeft goedgevonden. Zorg dat uw arts en apotheker goed geïnformeerd zijn. Vraag uw apotheker om een overzicht van uw medicijnen uit te draaien en laat dat bij élk bezoek aan élke arts zien. Haal uw geneesmiddelen zoveel mogelijk bij een apotheek die een volledig overzicht heeft van de door u gebruikte geneesmiddelen. Vraag ook de receptvrije medicijnen op te nemen in dit overzicht.

Algemene informatie over medicijnen kunt u vinden op: www.kiesbeter.nl/medicijnen
U kunt ook bellen met de Geneesmiddelen infolijn: Tel: 0900-9998800

Bron: Ledenmailing Reumapatiëntenbond
Herplaatst op deze website op 22-02-2017 in ingekorte versie.

Share This