Selecteer een pagina


 

 

 

 

Reuma ontstaat niet door het weer. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht verergert het weer uw reuma ook niet. Recent onderzoek aan de universiteit van Utrecht toonde bijvoorbeeld aan dat de temperatuur, zon of neerslag nauwelijks invloed hebben op de pijn en vermoeidheid die met fibromyalgie (wekedelen-reuma) gepaard gaan. Weersveranderingen bleken maar bij 10 procent van de analyses een klein effect te hebben op pijn en vermoeidheid. In 20 procent van de gevallen vonden de onderzoekers kleine verschillen tussen de reacties van de patiënten op het weer, wat suggereert dat de ene patiënt juist meer pijn ervaart bij een lage luchtdruk en een andere patiënt bij een hoge luchtdruk. Volgens de onderzoekers is er meer bewijs dat het weer geen invloed heeft op fibromyalgie dan bewijs dat het weer wel effect heeft op de klachten. En toch. Ander onderzoek toont aan dat bij zowat 70 tot 90% van de reuma-patiënten de weersomstandigheden wel degelijk een rol spelen op de manier waarop ze hun klachten beleven. Vooral als het koud en vochtig ervaren veel mensen met reuma meer pijn en stijfheid. Warmte daarentegen verzacht pijn en stijfheid soms. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat warmte zorgt voor een betere doorbloeding, waardoor hogere temperaturen mogelijk pijn en stijfheid wat verzachten. Is het minder warm, dan kunnen uw spieren en gewrichten pijnlijker aanvoelen. Sommigen hebben ook last van vochtig weer. Maar waarom mensen met reuma meer klachten krijgen bij een hogere luchtvochtigheid is eigenlijk niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met het feit dat botten en spieren een verschillende dichtheid hebben. Tijdens schommelingen in temperatuur en vochtigheid kan de pijn verergeren doordat de gewrichten en spieren niet allebei evenveel uitrekken of samentrekken. Ook wanneer de luchtdruk snel daalt en wanneer het onweert worden de reumaklachten ernstiger. Maar sommige mensen voelen juist meer pijn wanneer de luchtdruk gaat stijgen. Een mogelijke verklaring is dat snelle luchtdrukdaling ervoor zorgt dat vliezen en vloeistoffen in gewrichten uitzetten. Het al ontstoken weefsel van reumapatiënten komt dan meer onder druk te staan, waardoor de pijn toeneemt. Dit is ook de reden waarom sommige mensen met reumatische aandoeningen in het vliegtuig meer pijn ervaren. In de cabine van een vliegtuig is de luchtdruk een flink stuk lager dan op de grond. Onweersbuien veroorzaken eveneens drukschommelingen in de atmosfeer. Maar het blijft gissen. Er bestaan tot nu toe geen wetenschappelijke bewijzen dat het weer een positieve of negatieve invloed heeft op het verloop van de ziekte. Reumatische klachten hebben nu eenmaal vaak een wisselend verloop. Ze kunnen van dag tot dag verschillen, zonder aanwijsbare reden. Variaties in het weer en veranderingen in iemands gewrichtsklachten zouden ook bij toeval kunnen samenvallen. Sommige weerwebsites publiceren een speciaal weerbericht voor reumapatiënten. De reuma weerverwachting laat zien of naar aanleiding van het weer meer of minder pijn valt te verwachten. Reuma is een verzamelnaam voor een tweehonderdtal verschillende chronische aandoeningen die vaak voor lichamelijke beperkingen zorgen. De meeste vormen van reuma veroorzaken pijn en stijfheid in gewrichten of spieren. De meest voorkomende reumatische aandoeningen zijn: de ontstekingsreuma’s reumatoïde artritis en de ziekte van Bechterew, de reumatische bindweefselziekten lupus en Sjögren, de ouderdomsreuma’s artrose en osteoporose en de weke-delen reuma’s fibromyalgie en spierreuma. Reuma is niet alleen een ziekte van oude mensen. Reuma treft ook jonge mensen, zelfs kleine kinderen. Het is niet bekend waardoor mensen reuma krijgen. Omgevingsfactoren zoals roken en overgewicht spelen waarschijnlijk een rol. Het lijkt er ook op dat reuma erfelijk is: mensen bij wie reuma in de familie voorkomt hebben meer kans om door de ziekte getroffen te worden.

Bron: Reumafonds

(onderzoek gesloten)

2020:
Nog steeds krijg ik regelmatig mails van mensen die meer pijn krijgen bij vochtig-warm weer, maar
ook bij vochtig (regenachtig) weer. Koud weer hebben een aantal mensen minder last van zoals ik
heb vernomen van veel mensen.
In warme landen (droge warmte) ervaren mensen minder pijn.

Share This