Selecteer een pagina

 

 

 

Het Reumafonds Panel deed onderzoek naar de beleving van bezoekers aan de apotheek. Huub’s Fibromyalgiesite hielp met het invullen van de enquête. Hieronder de uitslag van het onderzoek.

Oktober 2013
Medicijnen zijn belangrijk voor u en het is daarom van essentieel belang dat u de juiste medicatie meekrijgt van uw apotheker. Sommigen van u kunnen de medicatie niet meer bij de vertrouwde apotheek in de buurt ophalen (de zogeheten openbare apotheek), maar moeten voortaan naar de ziekenhuisapotheek. In dit onderzoek van het Reumafonds Panel vroegen we daarom naar uw ervaringen met uw apotheek. Met 930 andere panelleden liet u weten wat u goed vindt aan uw apotheker, maar ook wat volgens u beter kan. Hartelijk dank daarvoor. Met de resultaten kunnen we verdere stappen nemen om uw belangen op dit gebied te behartigen. Zo hebben we de resultaten al besproken met apothekers tijdens het congres van de beroeps- en brancheorganisatie KNMP in oktober en zal het ook gepresenteerd worden tijdens de Patiëntendag voor jonge apothekers in november. Waar mogelijk zullen we de resultaten inzetten om dit thema verder onder de aandacht te brengen.

Medicijnen zijn dikwijls op voorraad

Of u nu naar de openbare apotheek of ziekenhuisapotheek gaat, het komt het zelden voor dat uw medicijnen er niet zijn. Vooral bij de openbare apotheek voorziet uw apotheker u van goede uitleg over het gebruik van uw medicijnen (33%). Ook vindt u het prettig dat u uw medicijnen in de buurt kunt ophalen en dat u er niet lang voor hoeft te reizen (42%), zoals bij de ziekenhuisapotheek het geval kan zijn. Bij uw ziekenhuisapotheek ervaart u daarentegen wel dat de afstemming met uw behandelend arts of specialist naar tevredenheid verloopt (30%). Dit komt waarschijnlijk doordat alles onder één dak plaatsvindt.

Lange wachttijden is grootste ergernis
Waar u zich het meeste aan ergert, is dat u lang moet wachten totdat u aan de beurt bent (openbare apotheek: 28%; ziekenhuisapotheek: 39%). We zullen de apothekers aanbevelingen geven hoe ze dit kunnen optimaliseren. Een suggestie zou bijvoorbeeld zijn om een onderscheid te maken tussen een ‘snelle rij’ voor herhaalrecepten en een rij waar u de mogelijkheid heeft om vragen te stellen en uitleg te krijgen.

Wisseling van merk of verpakking doorn in het oog
Dat u regelmatig een andere verpakking of merk mee krijgt, vindt u ook vervelend (57%). Opmerkingen die we hoorden waren: ‘Het steeds wisselen van merk heeft een negatieve uitwerking op mijn reumatische aandoening’ en ‘Doordat een medicijn andere hulpstoffen bevatte, kreeg ik opeens maagklachten’. Wat een apotheker op dat moment in ieder geval zou kunnen doen, is u uitleggen waarom er een ander merk of verpakking wordt verstrekt en wat de eventuele consequenties zouden kunnen zijn. Een ander verbeterpunt dat u gaf, is het sturen van een herinnering wanneer de medicijnen (bijna) op zijn.

Van medicijnvertrekker naar hulpverlener?

Dit soort verbeteringsslagen in service zijn ook nodig, als apothekers willen dat u hen meer ervaart als hulpverlener dan als medicijnverstrekker. Nu geeft slechts 22% van u aan dat uw apotheker invloed heeft op het volgens recept innemen van uw medicatie. Toch geeft het merendeel van u nog de voorkeur aan het persoonlijk ophalen van de medicijnen (51%). Zo merkt iemand op: ‘Het persoonlijk contact over iets belangrijks als medicatie met de apotheek vind ik heel belangrijk’. Maar als de reistijd begint op te spelen – zoals bij een ziekenhuisapotheek het geval kan zijn -, mag het wat u betreft ook thuisgestuurd worden (35%).

Bron: Reumafonds

Share This