Selecteer een pagina

Depressies

Afbeeldingsresultaat voor depressie

 

Depressief
Een groot aantal mensen met wel of geen fibromyalgie hebben last van depressiviteit. Het is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Als men depressief is moet men zich daar niet over schamen. Er zijn verschillen in depressies zoals:

* Dysthyme stoornis
* Manisch-depressieve stoornis
* Postpartum depressie
* Seizoensgebonden depressie

Dysthyme:
Bij deze stoornis houden de klachten minimaal twee jaar aan. Mensen met deze stoornis hebben vaak niet de heftige verlammende depressieve gevoelens, maar zijn wel het grootste deel van de dag in een depressieve stemming. Toch kunnen ze meestal ‘redelijk’ functioneren, alhoewel hun leven vrijwel voortdurend gekleurd is in grijstinten. Soms kan deze soort van depressie erg zwaar zijn.

Manisch-depressieve stoornis:
Bij mensen met een manisch-depressieve stoornis (biopolaire stoornis) wisselen perioden van grote somberheid en passiviteit en perioden van extreme activiteit en opwinding elkaar af.

Postpartum depressie:
Na een bevalling, miskraam of abortus krijgen sommige vrouwen last van een postpartum depressie, voorheen ook wel postnatale depressie genoemd.

Seizoensgebonden depressie:
Een groot aantal mensen hebben in meerdere of mindere mate last van de seizoensgebonden depressie. Zij hebben behalve de depressieve verschijnselen vaak last van overdreven eetlust, gewichtstoename en grote behoefte aan slaap. De seizoensgebonden depressie steekt vooral in de herfst- en wintermaanden de kop op en wordt in verband gebracht met gebrek aan zonlicht. Maar er zijn ook mensen die zich juist in het voorjaar depressief voelen.

 


Tips wanneer je depressief bent

 • Erken jouw sombere gevoelens en besef dat jouw depressie niet zomaar verdwijnt.
 • Je kan jouw stemming wel beïnvloeden.
 • Praat met de omgeving over jouw gevoelens.
 • Zorg voor regelmaat. Sta op tijd op. Eet driemaal per dag en ga weer op tijd naar bed.
 • Ga elke dat een stuk fietsen of wandelen. Dat helpt tegen depressieve gevoelens en maakt je ‘gezond moe’.
 • Probeer mensen op te zoeken, ook al heb je er eigenlijk geen zin in. Zoek geen situaties op waarin genieten ‘moeten’ is
 • (zoals een feestje) als je weet dat je dat nu nog niet kunt. Daar wordt je alleen nog maar treuriger van.
 • Ga na of je oorzaken kunt vinden voor jouw somberheid, zoals een ingrijpende verandering/gebeurtenis of groot verlies in jouw leven.
 • Sta jezelf dan toe om hierover verdrietig te zijn.
 • Schaam je niet voor jouw emoties en gevoelens. Zij mogen er zijn, want ook jij bent een waardevol
 • en uniek mens mét emoties en gevoelens. Daar ben je méns voor.

 

 


Tips voor de omgeving

 • Probeer de depressie niet ‘weg te praten’ of een depressief iemand op te vrolijken. Dat werkt meestal averechts.
 • Geef geen adviezen en tips. Begrip, sympathie en een luisterend oor zijn het belangrijkste.
 • Bel regelmatig of ga op bezoek. Het helpt, al zal je misschien niet direct een positieve reactie krijgen.
 • Ga samen met de depressieve persoon iets simpels doen, zoals winkelen of wandelen.
 • Niet een voorstel doen of vragen, MAAR DOEN!
 • Bied hulp bij huishoudelijke klussen zoals schoonmaken en de was, als de persoon daar te weinig energie voor heeft.
 • Misschien dat je sámen (voor zover dat mogelijk is) iets in het huishouden kan doen. Dat kan een stimulans zijn om uit de depressie te komen.
 • Laat blijken dat je niet weet wat je moet zeggen of doen. maar zeg wel dat de depressieve persoon altijd op je kan rekenen.
 • Zoek meer informatie over depressie, in de bibliotheek, de boekhandel of op internet.
 • Bewaak jouw grenzen en maak tijd voor jouw eigen vrienden en hobby’s.
 • Zoek zelf steun als het jou teveel wordt.

Meer informatie
Als je wilt kan je informatie aanvragen bij:
NFGV-Depressie Centrum
Da Costakade 45
Postbus 5103
3502 JC Utrecht
tel: 030-2971197
fax 030-2971198
info@depressiecentgrum.nl of www.depressiecentrum.nl

Bron:
Een gedeelte heb ik uit de folder gehaald van de NFGV. Wil je uitgebreide voorlichting over depressies, dan kan je informatie aanvragen op bovengenoemd adres.

Bol.com advertentie/logo op website.
Als je daarop klikt dan kan je daar jouw artikelen bestellen, waaronder
ook mijn boek Fibromyalgie-Omgaan met weke-delenreuma.
Door jouw bestelling via Bol.com te doen krijg ik provisie
zodat ik de website kan blijven onderhouden.

 

Share This