Selecteer een pagina


 

 

 

 

Reeds vele malen heeft het artikel in diverse tijdschriften/magazines gestaan in verband met de wonderbaarlijke genezing dat in de Libelle nr. 8 stond afgedrukt. In dat artikeltje vertelt een moeder dat haar dochter is genezen door een ‘natuurgenezer’. De dochter bleek gezond en wel weer van haar nieuwe leventje te genieten. Deze natuurtherapeut kon de oorzaak van de ziekte wegnemen en ook nog eens de vele pijn die dit kind had gehad. Nadat ik dit artikeltje in de Libelle gelezen had wild ik eens poolshoogte gaan nemen, want om minder pijn in mijn leven te hebben, heb ik er toch wel alles voor over en schreef dus naar de Libelle om het adres van deze mevrouw. Van de redactie kreeg ik brief en telefoonnummer. En omdat ik meer te weten wilde komen belde ik maar eens naar deze mevrouw op. Deze mevrouw nam de telefoon aan. Zij bleek de moeder van haar genezen dochter te zijn. Ik vroeg om informatie en direct antwoordde zij dat ik eveneens van fibromyalgie zou genezen als ik mij onder behandeling stelde van deze therapeut. Nu bleek ook dat deze mevrouw de agenda van deze natuurtherapeut beheerde en wilde me natuurlijk direct inschrijven voor een behandeling. Mijn twijfel was allang al heel erg groot omdat voor fibromyalgie nog geen afdoend medicijn is gevonden om onze chronische ziekte te kunnen genezen. Ik besloot dus om het nog even aan te zien en alles even op een rijtje te zetten. Een patiënte vertelde me dat deze therapeut in een rijtjeshuis woonde, zonder naambordje op de voordeur, wat ze al heel erg vreemd vond. Ze was reeds lang onder behandeling. Toen ik vroeg wat deze man eigenlijk deed, zei ze: “Die man liep constant heen en weer en zei dat hij zéker mij van mijn fibromyalgie kon genezen als ik bij hem onder behandeling bleef. En aangezien mijn pijn niet te harden was, bleef ik bij hem. Drie keer in de week, moest ik naar Tiel komen en wel in totaal 25 behandelingen. Tel maar uit je winst. Maar dat kon ik niet meer opbrengen. Ik moest ook maar van een uitkering rondkomen. Wat ik ook heel vreemd vond, was dat deze man helemaal geen folder had met informatie of zoiets.” Tot zover een gedeelte uit haar brief. Ondertussen werd ik na enkele dagen gebeld door de secretaresse (die moeder dus) met de vraag of ik er nog over had nagedacht voor behandeling bij deze wonderbaarlijke man. Toen ik antwoordde daar vanaf te zien werd ze kwaad en zei dat ik zeker niet wilde genezen. Ik zei dat ik ondertussen andere informatie had gekregen betreffende deze wondertherapeut. Tevens zei ik dat ik niets meer over deze man en zijn praktijken wilde horen. Daarna heb ik de FES redactie ingelicht over deze man. Deze hadden al meerdere klachten over deze therapeut binnengekregen en hebben daarna een artikel in het FES-magazine geplaatst om ons patiënten te waarschuwen. Verbazing alom als er op mijn deurmat een brief ligt mét een kleurrijke folder van deze wonderbaarlijk natuurtherapeut. In die brief ‘schrijft’ deze moeder van het kind dat genezen is:
Het is alweer acht maanden geleden dat het stukje betreffende de wonderbaarlijke genezing van mijn dochter in de Libelle werd geplaatst. Voor de verdere gevolgen hiervan werd ik reeds gewaarschuwd door de redactie van de Libelle. Tot op de dag van vandaag word ik nog steeds gebeld of geschreven door mensen die hier informatie over willen ontvangen. De belofte die ik heb gedaan iedereen persoonlijk te benaderen ben ik nagekomen door mensen persoonlijk te
woord te staan (ca 1200) en daarna schriftelijk. Naar aanleiding van dit stukje is er nogal wat belangstelling ontstaan voor de
behandelingen welke Joseph gebruikt voor zijn patiënten.  De ruimte waar hij deze mensen ontving werd al gauw te klein om hen te ontvangen. Na geschikte ruimte gevonden te hebben in Kaatsheuvel werd er met spoed een heuse praktijk ingericht waar hij zijn patiënten in alle rust behandelt.

Inmiddels is er een brochure gemaakt waarin alle nodige informatie staat vermeld over Joseph welke ik U alsnog wil aanbieden, als aanvulling op hetgeen ik U al heb laten weten. Als consequentie van het schrijven naar de Libelle over de genezing van mijn dochter Judith ben ik nu werkzaam bij Joseph om de mensen te ontvangen en Joseph te assisteren waar ik kan. Het is voor mij een mooie invulling van mijn leven en het verheugd mij U te kunnen vertellen dat ik al zo’n 200 mensen beter heb zien worden. Mijn hoop dat Joseph nog meer mensen beter zou kunnen maken is bij deze ruimschoots uitgekomen.

Hopende dat als er nog vragen waren U hiermede voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik,
Met vriendelijke groeten,
A.M.J. de Jong-Duindam.

Adres van deze mevrouw is bij ons bekend.

Kijken ik even zijn brochure dan vind ik dit over fibromyalgie: Wanneer in de reguliere medische wereld fibromyalgie als diagnose wordt gesteld betekent het dat geen genezingstherapie kan worden aangeboden. “Leer er maar mee leven” is doorgaans het advies. Joseph heeft inmiddels enkele honderden
fibromyalgiepatiënten genezen of in belangrijke mate van hun klachten afgeholpen. Doorgaans zijn hier zo’n vijfentwintig behandelsessies voor nodig.

Waar heeft deze wonderbaarlijke natuurtherapeute zijn plaats van behandeling?
KAATSHEUVEL….
Is dat niet de plaats waar sprookjes wonen? Mijn conclusie is, dat ik het nog steeds opmerkelijk vind dat Libelle niet vooraf gecontroleerd heeft om te kijken of deze  ingezonden brief op waarheid berust. Het is erg als deze mensen op zo’n manier worden misleidt. Het trieste van dit alles is dat veel mensen met een ernstige chronische ziekte, geen raad weten met hun pijn en blijven zoeken en hopen op genezing. Er zijn helaas personen die hierop speculeren en fortuinen verdienen aan andermans ellende en verdriet.

Dus mensen nogmaals:
FIBROMYALGIE IS TOT NU TOE NIET TE GENEZEN.

Kijk dus uit voor charlatans, mooipraters, betweters. Er lopen héééél veel ‘genezers’ rond over deze aardbol. Laat je eerst goed informeren wat waar is of niet. Vraag om bewijzen van eventuele genezingen en ga dit dan nog eens na. Ben je dan bereid om tóch naar een genezer te gaan, dan is dat uw eigen keus.

Share This